Maskiner

Perfekt redskap när man vill dosera kem i koncentrat form direkt ur flaskan.    
Spinner